martes, 27 de marzo de 2012


Saudemos á morte;
na palma da man non sosteñamos ónices.

Chamémoslle:
libro de silencio,
pórtico terminal de escravitude,
escritura feliz da opacidade,
lus que desata e nome da ledicia.

Saudemos á morte;
non deamos pousada a Bach ou Joplin.

Contemplemos
o seu fremoso rostro á nosa beira.

 
Saludemos a la muerte; 
en la palma de la mano no sostengamos ónices.

Llamemosle:
libro del silencio,
pórtico terminal de la esclavitud,
escritura feliz de la opacidad,
luz que desata y nombre de la alegría.

                          Saludemos a la muerte;
                            no les demos cobijo a Bach ni a Joplin.

                                Contemplemos
                                su hermoso rostro a nuestro lado.

                          X.L.Méndez Ferrín              
                       

No hay comentarios:

Publicar un comentario